Top Social

19.Mayıs... Kutlu Olsun Hepimize...

5/19/201419.Mayıs.1919 da Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 1938 de bu önemli gün, bir kanunla Gençlik Ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlamış olup Atatürk bu bayramı Türk Gençliğine armağan etmiştir. 12 Eylül darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır. 

Son zamanlarda bir çok sebepten layıkıyla kutlayamıyoruz ne yazık ki, bu sene ilk kez kabul edilebilir bir sebep var, geçen haftadan beri ciğerimiz yandı hepimizin, böylesi bir yas varken kutlama yapmak zaten düşünülemezdi.

Ben bir kez daha hatırlayalım diye Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ekliyorum yazının sonuna, her gün daha da anlamlı hale geliyor... Yıllar öncesinden sanki bugünleri görerek seslenmiş gençliğe Atam... Sen rahat uyu Cumhuriyet emin ellerde diyebilseydik keşke, bir kalksan da görsen ne hale getirdiler bıraktığın mirası... Bizde de hata var, sahip çıkamadık gerektiği gibi... Affet bizi affet...

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! 

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. 

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
         
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.Post Comment
Yorum Gönder